...

Технологии за пречистване

Технология за микробиологична защита BioCote

Слой от сребърни йони, осигуряващ постоянна антимикробна протекция

Технология за микробиологична защита BioCote

Защитава устройствата отвън от микроби

За да защити напълно Waterlogic машините от микробите в заобикалящата среда , нашите устройства имат BioCote® анти-микробна технология отвън. BioCote® технологията покрива най-ключовите пластмасови повърхности около дозиращата зона , които са обработени със слой от сребърни йони и осигуряват постоянна антимикробна протекция срещу широк спектър бактерии, мухъл и гъбички и намаляват риска от кръстосано замърсяване.

BioCote® унищожава 80% от микробите за 15 минути и 99% за 2 часа

Как работи

Повърхностите покрити с BioCote® не позволяват на микробите да се размножават. Имплементирана още в производството, технологията взаимодейства с повърхностите , предотвратявайки размножаването на микробите и последяващо унищожаване. BioCote® технологията се използва от водещи производители в цял свят, за да гарантират оптимално представяне на техните продукти и за да ги защитят от негативните последици при микробиологично замърсяване.

Резултати

BioCote® защитава продуктите от широк спектър микроби, включително бактерии като s MRSA, E. coli, Salmonella, Listeria и Pseudomonas, както и гъбички и мухъл. Нашите BioCote® защитени филтриращи диспенсъри са доказано ефективни при регулярен качествен контрол от независими лаборатории и са в съответствие със определени стандарти.

BioCote® Ви осигурява по-чиста, свежа и хигиенична повърхност.

Waterlogic Firewall™ система за пречистване на вода

Високо ефективна бактерицидна пречистваща система в точката на дозиране

Firewall™ гарантира най -високите световни стандарти за пречистване

Употребата на UV светлина в процеса на пречистване на вода е една от най-съществените иновации в наши дни. UV светлината елиминира бактериите като унищожава DNA ядрото и по този начин елиминира E. Coli, Salmonella and Hepatitis .

Съществуващата патентована технология на Waterlogic Firewall™ е високо ефективна бактерицидна пречистваща система в точката на дозиране. Тя гарантира 99.9999% пречистена вода . Чаша след чаша….. Firewall™ технологията е тествана и сертифицирана от WQA /Международната асоциация по качество на водата/ по стандарт NSF/ANSI-55 Class A UV и NSF P231 протокол, което я прави уникална и според последните лабораторни тестове проведени от екипа по микробиология в лабораторията на Университета в Аризона е ефективна и срещу Covid -19.

Нито един друг филтриращ диспенсър не покрива тези стандарти едновременно Това означава, че Firewall™ технологията осигурява възможно най-безопасната вода за работното място. Основната разлика в сравнение с други UVC технологии е начинът по който Firewall™ пречиства целият път на водата до дозатора. Firewall™ унищожава всички микроби точно преди водата да попадне във Вашата чаша и е бариера, предпазваща дозатора, непозволявайки на бактериите и вирусите да навлязат в системата. Тя предотвратява и евентуален риск от кръстосано замърсяване между консуматорите.

Firewall™ е създадена за бързо и ефикасно пречистване при нужда. Нейната двойна спирала позволява на водата да се движи от върха до дъното и обратно, излагайки водата на UVC облъчването по-дълго от обичайното за това решение.

„Тествах машината на Firewall™ и мога да потвърдя, че унищожава Covid-19”

Д-р Чарлз П. Герба, Център за устойчиви технологии „Вода и енергия“ (WEST), Университет на Аризона

Гледайте видеото за Firewall™ технологията
covid secure dispencer