...

Реализирани проекти

Go Guide FOOD&DRINK AWARDS

Acqualy in Go Guide FOOD&DRINK AWARDS

Обект:

Go Guide FOOD&DRINK AWARDS

Предоставено оборудване и аксесоари:

  • WLH2 FIREWALLTM BAR CLASSE SERIES
Shisha Point Bar

Acqualy in Shisha Point Bar

Обект:

Shisha Point Bar

Предоставено оборудване и аксесоари:

  • WLH2 FIREWALLTM BAR CLASSE SERIES
La Cattedrale

Acqualy in La Cattedrale

Обект:

La Cattedrale

Предоставено оборудване и аксесоари:

  • WLH2 FIREWALLTM BAR CLASSE SERIES
Vino and Tapas

Acqualy in Vino and Tapas

Обект:

Vino and Tapas

Предоставено оборудване и аксесоари:

  • COBRA 3 WAY TAP
Raffy

Acqualy in Raffy

Обект:

Raffy

Предоставено оборудване и аксесоари:

  • WLH2 FIREWALLTM BAR CLASSE SERIES
Boho

Acqualy in Boho

Обект:

Boho

Предоставено оборудване и аксесоари:

  • WLH2 FIREWALLTM BAR CLASSE SERIES
Made in Home

Acqualy in Made in Home

Обект:

Made in Home

Предоставено оборудване и аксесоари:

  • WLH2 FIREWALLTM BAR CLASSE SERIES
Ресторант NOAH

Acqualy in Ресторант NOAH

Обект:

Ресторант NOAH

Предоставено оборудване и аксесоари:

  • WLH2 FIREWALLTM BAR CLASSE SERIES
Ресторант Constantinoff

Acqualy in Ресторант Constantinoff

Обект:

Ресторант Constantinoff

Предоставено оборудване и аксесоари:

  • Оборудване: Waterlogic H1 Bar Series E
ресторант Щастливеца

Acqualy in ресторант Щастливеца

Обект:

ресторант Щастливеца

Предоставено оборудване и аксесоари:

  • Оборудване: Waterlogic H1 Bar Series E